[1]
M. D. Rapisarda, “Martin Rapisarda”, AMQST, vol. 9, no. 1-2, Aug. 2012.