Mayo, Ryan. 2019. “Ryan Mayo, God and the Illegal Alien”. AmeriQuests 14 (2). https://doi.org/10.15695/amqst.v14i2.4591.