Lipka, E. P. The Merit System Under President Trump. AmeriQuests, 14(1), 31-34. https://doi.org/10.15695/amqst.v14i1.4456